لینکهای مفید برای خریداران

در اینجا همه اطلاعات لازم درباره ممنوعیت عرضه کیسه‌های نایلونی، از جمله کیسه‌هایی که می توان و نمی‌توان استفاده کرد، را بدست خواهید آورد. به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ با تلفن ویژه ممنوعیت عرضه کیسه‌های نایلونی به شماره 1300 137 118 تماس بگیرید.> اطلاعات بیشتر

لینکهای مفید برای فروشندگان

در اینجا همه اطلاعات لازم را برای ایجاد این تغییر بدست خواهید آورد. آیا بسته اطلاع‌رسانی مخصوص فروشندگان را دریافت کرده‌اید یا به بسته‌های بیشتری نیاز دارید؟ با تلفن ویژه ممنوعیت عرضه کیسه‌های نایلونی به شماره 1300 137 118 تماس بگیرید. > اطلاعات بیشتر

فروشندگان: چگونه خود را آماده می‌کنید؟

از 1 ژانویه 2009 کیسه‌های نایلونی سبک از رده خارج خواهند شد.

تاریخ‌های مهم

byo bags