Που βλάπτουν οι πλαστικές τσάντες;

Οι πλαστικές τσάντες είναι ένα σύμβολο της κοινωνίας της σπατάλης, καθώς είναι μια μορφή συσκευασίας που συχνά δεν είναι απαραίτητη. Οι πλαστικές τσάντες είναι πρόβλημα για διάφορους λόγους:

  • Ως μορφή αναλώσιμης συσκευασίας, οι πλαστικές τσάντες συνήθως χρησιμοποιούνται για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αλλά χρειάζονται εκατοντάδες χρόνια για να διαλυθούν στους τόπους απόρριψης. (National Plastic Bags Working Group, Report, page 5).
  • Οι πλαστικές τσάντες είναι ιδιαίτερα ορατές και από τις αντιαισθητικότερες μορφές απορριμμάτων. Αν συνεχιστεί η χρήση τους, ο αριθμός τους θα αυξάνεται με το χρόνο επιβαρύνοντας με ρύπους το περιβάλλον. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Πολιτειακές Κυβερνήσεις σε όλη την Αυστραλία δαπανούν περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για την αποκομιδή απορριμμάτων.
  • Η παραγωγή των πλαστικών τσαντών ανέρχεται σε 20.000 τόνους πολυμερών πλαστικών που προέρχονται από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενώ οι πλαστικές τσάντες μπορούν να ανακυκλωθούν, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό περισυλλέγεται και επανεπεξεργάζεται.
  • Οι πλαστικές τσάντες θεωρούνται ότι αποτελούν δωρεάν παροχή, ωστόσο κοστίζουν σε κάθε νοικοκυριό 10 έως 15 δολάρια το χρόνο που προστίθενται στα αγαθά που αγοράζουν.