Προμηθευτές εναλλακτικών λύσεων αντί των πλαστικών τσαντών

Οι καταστηματάρχες μπορούν να αποκτήσουν έναν κατάλογο προμηθευτών εναλλακτικών τσαντών τηλεφωνώντας στην Ανοιχτή Γραμμή Απαγόρευσης Πλαστικών Τσαντών (Plastic Bag Ban Hotline) 1300 137 118 ή στέλνοντας email στον matt.scales@zerowaste.sa.gov.au.