Thông tin dành cho những người mua sắm

Luật cấm túi ny-lon của Tiểu Bang Nam Úc hiện đang được thực thi và Chính Phủ Tiểu Bang đang giúp những người mua sắm tạo ra sự thay đổi này. Người dân Tiểu Bang Nam Úc chấp nhận nhu cầu cần phải chấm dứt sử dụng các túi ny-lon đựng hàng loại nhẹ và thấy rằng một khi các loại túi này đã bị cấm, thì mọi người sẽ nhanh chóng thích nghi.

Một chiến dịch quảng cáo với chủ đề 'Mang Theo Túi Của Mình’ đang diễn ra từ tháng Mười Hai đến giữa tháng Năm để nhắc quý vị mang theo túi sử dụng lại được mỗi khi đi mua sắm, và kiên trì với các nhà bán lẻ, đặc biệt là trong giai đoạn thay đổi. Xin lưu ý trước là quý vị sẽ trông thấy các chỉ báo nhắc nhở ngoài trời gần các trung tâm mua sắm và các dãy cửa hàng bán lẻ và bên trong các cửa hàng trên các quầy, trên các cửa sổ ở quầy thu ngân và trên các cửa vào. Sẽ có các nhắc nhở trên các báo và trên đài, và để ý các đoạn hoạt hình về túi sử dụng lại được, được chiếu trên các quảng cáo TV của chúng tôi.

Quý vị sẽ tìm thấy thêm thông tin ở đây, chẳng hạn các ngày quan trọng, những loại túi nào sẽ bị cấm, những loại túi nào sẽ không bị cấm và các câu hỏi thường gặp.

Làm thế nào để quý vị nhớ mang theo túi của mình? Hãy gửi thư điện tử tới Zero Waste SA cho biết các mẹo vặt của quý vị.

Tôi dán một mẩu giấy dính nhắc nhở trên vô-lăng ô-tô - Beryl, Glandore

Cất túi trong cốp xe ô-tô của tôi - Piero, Valley View

Để chìa khóa xe ô-tô của tôi trên mấy túi sử dụng lại được - Raphaël, Unley

Bảo các con tôi nhắc tôi - Bernice, Ascot Park

Cặp danh sách mua sắm của tôi với các túi – cách này lúc nào cũng có tác dụng – Helen, St Peters