اطلاعات مخصوص خریداران

ممنوعیت عرضه کیسه های نایلونی در ایالت استرالیای جنوبی هم اکنون در جریان است و دولت ایالتی به خریداران کمک می کند تا این تغییر را ایجاد نمایند. ساکنان استرالیای جنوبی نیاز ممنوعیت استفاده از کیسه های نایلونی سبک را پذیرفته اند و می دانند که وقتی استفاده از این نایلونها ممنوع شود، همه با این شرایط سازگار خواهند شد.

برنامه ای تبلیغاتی تحت عنوان "ساکهای خرید خود را به همراه داشته باشید " بین ماه دسامبر و اواسط مه برگزار خواهد شد تا به شما یادآوری کند که کیسه ها یا ساکهای قابل استفاده مجدد خود را هنگام خرید به همراه داشته باشید، و هنگام مواجهه با فروشندگان صبر و شکیبایی به خرج دهید، خصوصا در طول دوره تغییر. انتظار دیدن نشانه های یادآوری را در نزدیکی مراکز خرید و فروشگاهها، داخل فروشگاه ها و روی پیشخوانها، صندوق ها و پنجره ها و درها داشته باشید. یادآوری  هایی در

در اینجا اطلاعات بیشتری بدست خواهید آورد، از جمله تاریخ  های مهم، نوع کیسه هایی که ممنوع خواهند شد، کیسه هایی که ممنوع نخواهند شد و سوالات متداول.

چگونه "ساکهای خرید خود را به همراه داشته باشید" را به خاطر خواهید سپرد؟ پیشنهادهای خود را از طریق ایمیل به  Zero Waste SA  ارسال نمایید.

من یک کاغذ کوچک روی فرمان ماشینم چسبانده ام – بریل، گلاندور

کیسه ها را در صندوق عقب ماشینم نگه می دارم- پییرو، ولی ویوو

سویچ ماشنیم را روی کیسه های قابل استفاده مجدد می گذارم- رافائل، آنلی

از بچه هایم می  خواهم که به من یادآوری کنند- برنیس، آسکات پارک

لیست خریدم را روی کیسه ها می چسبانم- این روش هر بار جواب می دهد- هلن، سنت پیترز