Thông tin về việc bỏ dần túi ny-lon dành cho nhà bán lẻ

Don't forget to BYO bags

Luật cấm túi ny-lon của Tiểu Bang Nam Úc hiện đang được thực thi và Chính Phủ Tiểu Bang đang giúp những nhà bán lẻ tạo ra sự thay đổi này. Tại đây, quý vị sẽ tìm thấy thông tin về các loại túi bị cấm và không bị cấm, các chi tiết liên lạc của các nhà cung cấp các loại túi thay thế, các mẹo vặt về trả lời các câu hỏi của khách hàng, các thông tin về phúc lợi của nhân viên và các tư liệu để giúp cho việc giao tiếp của nhân viên và khách hàng.

Các ngày quan trọng đối với các nhà bán lẻ là:

  • Kể từ ngày 1 tháng Một năm 2009, các túi ny-lon đựng hàng loại nhẹ sẽ bị bỏ dần.
  • Kể từ ngày 4 tháng Năm năm 2009, nhà bán lẻ sẽ bị cấm cung cấp các loại túi này.

Xin hãy chuẩn bị cho luật cấm này bằng cách bắt đầu ngay bây giờ: bằng cách đặt hàng các loại túi thay thế, đặt các chỉ báo và tập huấn cho nhân viên của quý vị. Một chiến dịch quảng cáo lớn sẽ cung cấp thông tin cho cộng đồng về sự thay đổi này. Chiến dịch quảng cáo này sẽ bao gồm các quảng cáo trên TV, Đài, báo và các chỉ báo ngoài trời gần các trung tâm mua sắm để phổ biến thông điệp về luật cấm này và nhắc những người mua sắm mang các túi đựng hàng sử dụng lại được của họ.

Tại đây quý vị có thể tìm thấy thông tin về các ngày quan trọng dẫn tới luật cấm này, lời khuyên dành cho nhân viên của quý vị và các khách hàng của quý vị cũng như các tư liệu giáo dục bổ ích và các chi tiết liên lạc của các nhà cung cấp những sản phẩm thay thế cho các túi ny-lon.