اطلاعات مخصوص فروشندگان درباره از رده خارج کردن کیسه های نایلونی

Don't forget to BYO bags

ممنوعیت عرضه کیسه های نایلونی در ایالت استرالیای جنوبی هم اکنون در جریان است و دولت ایالتی به خریداران کمک می کند تا این تغییر را ایجاد نمایند.  در اینجا همه اطلاعات لازم را درباره کیسه های نایلونی ممنوع و مجاز، نحوه برقراری تماس با توزیع  کنندگان کیسه های جایگزین، نکات مفید برای پاسخگویی به مشتریان، اطلاعات مخصوص رفاه کارکنان، و منابع لازم برای کمک به ارتباط کارکنان و مشتریان را بدست خواهید آورد. 

تاریخ های مهم برای فروشندگان عبارتست از:

  • از 1 ژانویه 2009 کیسه های نایلونی سبک عرضه شده توسط مغازه ها از رده خارج خواهند شد.    
  • از 4 مه 2009، فروشندگان از ارائه این کیسه ها منع خواهند شد.

از الان برای این ممنوعیت آماده شوید: با سفارش ابزار جایگزین، نصب علائم در مکانهای مناسب و آموزش دادن کارمندانتان. یک بر نامه تبلیغاتی عظیم افراد جامعه را از این تغییر آگاه می کند. این تبلیغات به وسیله تلویزیون، رادیو، آگهی روزنامه ها و علائم نزدیک مراکز خرید پخش می شود تا پیام مربوط به ممنوعیت کیسه های نایلونی را منتشر نماید و به خریداران یادآوری کند که کیسه های خرید خودشان را همراه بیاورند.

در اینجا می توانید اطلاعاتی درباره تاریخ های مهم منتهی به ممنوعیت، توصیه به کارمندان و مشتریان و همچنین منابع آموزشی و نحوه برقراری تماس با توزیع  کنندگان کیسه های جایگزین را بدست آورید.