Πληροφορίες για καταστηματάρχες σχετικά με την απόσυρση πλαστικών τσαντών

Don't forget to BYO bags

Η απαγόρευση πλαστικών τσαντών στη Νότια Αυστραλία έχει δρομολογηθεί και η Πολιτειακή Κυβέρνηση βοηθά τους καταστηματάρχες να επιτύχουν την αλλαγή. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις απαγορευμένες και μη απαγορευμένες τσάντες, λεπτομέρειες επαφών με προμηθευτές εναλλακτικών τσαντών, υποδείξεις για απαντήσεις σε απορίες πελατών, πληροφορίες για τη διευκόλυνση του προσωπικού σας, και πηγές που θα βοηθήσουν την επικοινωνία με το προσωπικό και τους πελάτες.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες για τους καταστηματάρχες είναι:

  • Από την 1η Ιανουαρίου 2009, οι πλαστικές τσάντες ελαφρού τύπου που υπάρχουν στα ταμεία των καταστημάτων θα αποσυρθούν σταδιακά.
  • Από τις 4 Μαΐου 2009, θα απαγορευθεί στα καταστήματα να παρέχουν τσάντες αυτού του τύπου.

Προετοιμαστείτε για την απαγόρευση αρχίζοντας τώρα: με παραγγελία εναλλακτικών λύσεων, τοποθετώντας προειδοποιητικές πινακίδες και εκπαιδεύοντας το προσωπικό σας. Μια μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία θα ενημερώσει το κοινό για την αλλαγή. Θα περιλάβει την Τηλεόραση, το Ραδιόφωνο, διαφημιστικές καταχωρίσεις σε εφημερίδες, αφίσες κοντά σε εμπορικά κέντρα προκειμένου να μεταδώσει το μήνυμα για την απαγόρευση και να υπενθυμίσει στο αγοραστικό κοινό το ‘BYO’ (Φέρτε τη Δική Σας Τσάντα) για τις επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες αγορών.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για σημαντικές ημερομηνίες που οδηγούν στην απαγόρευση, συμβουλές για το προσωπικό σας και τους πελάτες σας καθώς επίσης και χρήσιμες εκπαιδευτικές πηγές και λεπτομέρειες επαφών για προμηθευτές εναλλακτικών λύσεων αντί των πλαστικών τσαντών.