Τι πρέπει να κάνω από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 3 Μαΐου 2009;

Οι πλαστικές τσάντες ελαφρού τύπου που υπάρχουν στα ταμεία των καταστημάτων μπορούν ακόμα να παρέχονται στη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά πρέπει:

  • να έχετε και μια εναλλακτική τσάντα αγορών στη διάθεση των πελατών σας
  • να προετοιμάσετε το προσωπικό σας για την αλλαγή
  • να τοποθετήσετε μια προειδοποιητική πινακίδα σε κάθε ταμειακή μηχανή που να αναγράφει:

Η Κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας απαγορεύει την προμήθεια πλαστικών τσαντών ελαφρού τύπου που παρέχονται στα ταμεία των καταστημάτων από τις 4 Μαΐου 2009. Εναλλακτικές τσάντες αγορών είναι διαθέσιμες στο κατάστημά μας.

Το ελάχιστο μέγεθος της προειδοποιητικής πινακίδας είναι 95mm (ύψος) Χ 150mm (πλάτος), εκτός αν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό μήνυμα στην οθόνη της ταμειακής μηχανής (κατεβάστε πινακίδες από εδώ). Τι δεν μπορώ να κάνω μετά τις 4 Μαΐου 2009;

Όταν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση τσαντών στις 4 Μαΐου 2009, δεν επιτρέπεται να παρέχετε καμία απαγορευμένη πλαστική τσάντα αγορών σε πελάτη.

  • Ανώτατο πρόστιμο: $5.000
  • Επιτόπου πρόστιμο: $315

Διαβάστε τη νομοθεσία.

Υπενθυμίστε στους πελάτες και το προσωπικό σας

  • Τοποθετήστε προειδοποιητικές πινακίδες για την απαγόρευση τσαντών.
  • Χρησιμοποιήστε υπενθυμιστικές πινακίδες στους πάγκους για τους πελάτες σας.
  • Χρησιμοποιήστε αφίσες για να υπενθυμίζετε στους πελάτες το ‘BYO bags’.
  • Υποστηρίξτε το προσωπικό σας κατά τη διάρκεια της σταδιακής απόσυρσης – κόψτε και κρατείστε την κάρτα που υπάρχει στο ενημερωτικό φυλλάδιο λιανοπωλητών ως αναφορά.