Υποδείξεις για το χειρισμό αποριών των πελατών

Μερικοί πελάτες μπορεί να μη συμφωνούν με την απαγόρευση, ή με το στόχο του περιορισμού της βλάβης που προκαλείται στο περιβάλλον εξ αιτίας των πλαστικών τσαντών ελαφρού τύπου. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στο προσωπικό σας.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το προσωπικό μας να εξηγήσει την απαγόρευση;

Τοποθετήστε ανακοινώσεις που εξηγούν την αλλαγή.

  • Τοποθετήστε πινακίδες κοντά στις ταμειακές μηχανές που να υπενθυμίζουν στους πελάτες την απαγόρευση και να τους προτρέπουν να έχουν μαζί τους επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες.
  • Τοποθετήστε αφίσες στους τοίχους, στις βιτρίνες ή στις πόρτες.
  • Υπενθυμίζετε στους πελάτες ότι η απαγόρευση έχει επιβληθεί από την Κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας και εφαρμόζεται σε όλα τα καταστήματα της Πολιτείας.
  • Εξηγήστε ότι αυτή η απαγόρευση βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης περιορίζοντας τον όγκο των απορριμμάτων και τη βλάβη που προκαλείται από τις πλαστικές τσάντες ελαφρού τύπου.
  • Προσφέρετε μια εναλλακτική, φιλική στο περιβάλλον τσάντα στον πελάτη σας.
  • Παραπέμψτε τον πελάτη στη byobags.com.au ή στην Ανοιχτή Γραμμή Απαγόρευσης Πλαστικών Τσαντών, 1300 137 118.