داستانهای فروشندگان

فروشگاه شما چگونه برای طرح ممنوعیت کیسه های نایلونی سبک خود را آماده کرده است؟

برای (Zero Waste SA ) ایمیل ارسال نمایید تا بتوانیم دیگران را از داستان شما مطلع سازیم.

Target

Target bans the bag Target و فروشگاه های حومه ای Target در ایالت استرالیای جنوبی از 1 دسامبر 2008 از ارائه کیسه های نایلونی سبک به مشتریان خودداری نموده اند، و به جای آن یک کیسه چند منظوره ارائه می دهند تا مشتریان را تشویق کنند که از کیسه ها و ساکهای مقاوم و قابل استفاده مجدد استفاده کنند و فقط کیسه هایی که لازم دارند را خریداری نمایند. پیتر رایال، مدیر منطقه ای Target در استرالیای جنوبی، اظهار داشت که این استراتژی جایگزینی کیسه های نایلونی پیش از اوج خرید کریسمس در استرالیای جنوبی اعمال خواهد شد. وی اظهار داشت: "ما اعتقاد داریم که زمان بندی این تغییرات، انتقال راحتی را به دنبال خواهد داشت و فرصت مشتریان برای استفاده از کیسه های جایگزین در طول این فصل شلوغ خرید را به حداکثر خواهد رساند."

وی گفت: "رویکرد ما عبارت خواهد بود از ارائه انواع مختلفی از ساکهای مقاوم و قابل استفاده مجدد در اندازه های متنوع، و همچنین کیسه های قابل تجزیه متوسط و بزرگ. اعضای گروه در پشت صندوقها، با حمایت علايم راهنما مشتریان در سراسر فروشگاه، مشتریان را تشویق می کنند تا به استفاده از ساک های مقاوم و قابل استفاده مجدد روی بیاورند. مولفه اصلی استراتژی جدید ما "کیسه قرمز" است که سه اندازه دارد و تمام سود حاصل از فروش آن به شریک ملی ما در جامعه، موسسه Alannah and Madeline می رسد.


روز کیسه های نایلونی قدیمی  جزیره کانگورو

Kangaroo Island Old Bags Day

کیسه های قدیمی- ازهر دو نوع انسانی و حمل کالا- در روز 14 نوامبر 2008 که روز بدون کیسه نایلونی در جزیره کانگورو بود برای یک روز از رده خارج شدند. تقریبا همه فروشندگان در این جزیره موافقت کردند که در این روز خاص اصلا از کیسه نایلونی استفاده نکنند و بسیار از این کار لذت بردند. طبق ایده The Islander و هیئت مدیره منابع طبیعی جزیره کانگورو، همه فروشگاه های IGA ، Drakes در کینگزکوت، فروشگاه های Hog Bat در Penneshaw و فروشگاه های کوچکتر هم به این حرکت پیوستند. کیسه های زنده "قدیمی" مونث و مذکر در مکان حضور داشتند و به همه یادآوری می کردند که کیسه های خودشان را از داخل ماشین همراه بیاورند. 

جزیره به واسطه بهره مندی از حیات وحش غنی و بیشترین پوشش گیاهی ازمشهورترین مناطق در استرالیای جنوبی است، بنابراین بسیار طبیعی بود که ساکنان جزیره بخواهند در کاهش مصرف کیسه های نایلونی از سایرین پیش بیافتند. در ویترین مغازه های فروشگاه های بزرگ کیسه های جایگزین وجود داشت، که برخی از آنها از سرزمین های بسیار دور بودند. تصاویر با اجازه The Islander


Lush

Zero Waste SA Staff member Veronica Jamesمارک لینکلن، مدیر شرکت انحصاری Lush Australasia Retail با مسئولیت محدود که بر کالاهای طبیعی و حداقل بسته بندی تاکید دارد، اظهار داشت، "در حالیکه کیسه های نایلونی یکبار مصرف به طور رایگان در اختیار مشتریان قرار می گیرد، همیشه محیط زیست است که هزینه واقعی فرهنگ دور ریزی ما را می پردازد. دو چیزی که مردم به هنگام خرید باید همراه داشته باشند، کیف پول و ساک قابل استفاده مجدد است. LUSH به سیاست خود علیه کیسه های نایلونی حمل کالا افتخار می کند و می خواهد که دولت فدرال، سایر فروشندگان و مشتریان آنها از تبلیغات گسترده برای از رده خارج کردن این کیسه ها در شهرشان حمایت کنند."

به عنوان بخشی از تبلیغات گسترده ملی که در ژوییه 2008 انجام شد، مشتریان می توانستند برای کسب اطلاعات بیشتر و امضای طومار حفاظت از محیط زیست و شورای میراث و منابع جهت ترغیب آنها به ممنوع کردن استفاده از کیسه های نایلونی و ترویج استفاده از ساکهای پارچه ای به داخل فروشگاه بیایند. یک طومار ملی نیز برای مشتریانی که مایل به شرکت در این طرح هستند اما نزدیک فروشگاه LUSH زندگی نمی کنند در وب سایت حیوانات استرالیا قرار گرفته است.