نظارت بر کارمندانتان

مسئولیت های ما طبق سیاست بهداشت، ایمنی و رفاه شغلی (OHS&W) چیست؟

شما مسئول محافظت از بهداشت، ایمنی و رفاه شغلی کارمندان خود هستید. سیاست OHS&W باید در فروشگاه شما برقرار باشد. درتحقیق انجام شده توسط انجمن توزیعی مغازه ها و کارکنان یکپارچه (SDA) 1.000 نفر از کارمندان و مدیران مورد نظرسنجی قرار گرفتند و طبق این تحقیق توصیه های فراوانی ارائه شد که می توانید جهت حصول اطمینان از پا بر جا ماندن امور رفاهی کارکنانتان به واسطه این تغییر،  در سیاست خود ازآنها استفاده کنید.

اطمینان حاصل کنید که همه کارمندانتان برای کار دستی، برخورد با تنشهای  OHS&W و محل کار آموزش دیده  باشند.

  • اگر به جای کیسه های نایلونی سبک، کیسه های قابل استفاده مجدد "سبز" ارائه می دهید، کیسه هایی را سفارش دهید که: 

    • با ابعاد کنونی کیسه های "سبز" هماهنگی داشته باشند (ارتفاع 33 سانتیمتر، قاعده 30 سانتیمتر x 20 سانتیمتر)
    • از مواد مقاوم با دستگیره ها، قلابها و قاعده مستطیل شکل محکم ساخته شده باشد.
    • ترجیحا دستورالعمل دقیق شستشو روی آنها درج شده باشد. 
  • منطقی عمل کنید و کیسه ها را زیاد پر نکنید.
  • به کارکنان آموزش دهید که به صورت مودبانه از پذیرفتن کیسه های کثیف یا آسیب دیده مشتریان خودداری کنند. 
  • در صورت امکان، فضای صندوق، پیشخوان و فضای کاری را طوری طراحی کنید که برای بسته بندی و استفاده از کیسه های قابل استفاده مجدد جا داشته باشد.

از کجا می توانم اطلاعات بیشتری بدست آوردم؟

اگر هرگونه سوالی درباره قوانین و نحوه پاسخگویی به سوالات مشتریان دارید، لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:
تلفن ویژه ممنوعیت عرضه کیسه های نایلونی 1300 137 118 یا تلفن رایگان SDA 1800 806 398ایمیلایمیل: zerowaste@zerowaste.sa.gov.au
وب سایت: byobags.com.au