Καταληκτικές ημερομηνίες για καταστηματάρχες

Τώρα

Σταματήστε να αγοράζετε πλαστικές τσάντες ελαφρού τύπου, όπως αυτές που υπάρχουν στα ταμεία.

 • Παραγγείλετε εναλλακτικές – δείτε κατάλογο προμηθευτών.
 • Ακολουθήστε το παράδειγμα πολλών καταστηματαρχών της Νότιας Αυστραλίας και σταματήστε να χρησιμοποιείτε από τώρα πλαστικές τσάντες.
 • Ενημερώστε το προσωπικό σας τι θα σημαίνει γι αυτούς η νέα νομοθεσία.
 • Αναπτύξτε μεθόδους προσφοράς εναλλακτικών λύσεων τσαντών αγορών, χειρισμού τσαντών μεγάλου βάρους ή ευγενικής άρνησης να εξυπηρετήσετε πελάτες με βρόμικες τσάντες.
 • Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας να χειρίζεται τα παράπονα ή τις απορίες των πελατών.

1η Ιανουαρίου 2009

Απομένουν μόνο τέσσερις μήνες για να αποσύρετε το απόθεμα των πλαστικών τσαντών ελαφρού τύπου.

 • Βοηθήστε τους πελάτες σας προσφέροντάς τους εναλλακτικές λύσεις.
 • Τοποθετήστε προειδοποιητικές πινακίδες για την απαγόρευση τσαντών.
 • Χρησιμοποιήστε υπενθυμιστικές αφίσες για τους πελάτες.
 • Στηρίξτε το προσωπικό σας κατά τη διάρκεια της σταδιακής απόσυρσης.
 • Ευχαριστήστε τους πελάτες σας και το προσωπικό σας για την επιτυχία της αλλαγής.

4 Μαΐου 2009

Τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση πλαστικών τσαντών.

 • Θα επιβάλλονται πρόστιμα αν πωλείτε ή διαθέτετε απαγορευμένες πλαστικές τσάντες
 • Οι προειδοποιήσεις στις ταμειακές μηχανές μπορούν να αφαιρεθούν.