Các tư liệu cho các nhà bán lẻ

Hàng loạt các tư liệu đã được làm để giúp các nhà bán lẻ trong việc bỏ dần các túi ny-lon đựng hàng loại nhẹ. Xin hãy sử dụng các tư liệu này để giúp giao tiếp của nhân viên và khách hàng của quý vị về sự thay đổi này.

Bộ thông tin dành cho nhà bán lẻ
Một bộ thông tin đã được gửi tới tất cả các nhà bán lẻ của Tiểu Bang Nam Úc để giúp các nhà bán lẻ và các khách hàng của họ điều chỉnh với sự thay đổi này. Nếu quý vị cần thêm các bản sao bộ thông tin này, xin hãy gọi Đường Dây Nóng Về Luật Cấm Túi Ny-lon này ở số 1300 137 118.
Tất cả các tài liệu là ở dạng PDF. Quý vị có thể cần tải xuống miễn phí phần mềm đọc các tài liệu dạng Adobe PDF, sẵn có ở đây.

Cuốn thông tin
Một mặt của cuốn thông tin này, các nhà bán lẻ sẽ tìm thấy thông tin cần thiết để đảm bảo rằng các nhà bán lẻ được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày 1 tháng Một năm 2009. Bên mặt kia là một áp phích. Trong cuốn thông tin này còn có một thẻ nhắc có thể xé ra được.

Information Brochure

Thẻ nhắc
Giữ thẻ này ở nơi thuận tiện để nhân viên tham khảo.

 Prompt Card

Áp phích quảng cáo
Dán áp phích này lên cửa sổ hoặc cửa ra vào ở cửa hàng của quý vị để nhắc các khách hàng của quý vị nhớ mang các túi sử dụng lại được của mình.

 BYO Bags Poster

Thẻ ở quầy 
Thẻ hai mặt để đặt trên mặt quầy được dùng cho đối tượng những người mua sắm, những người đòi hỏi thông tin thêm nữa về luật cấm này.

 

 Counter Card

Thông báo ở quầy thu ngân
Các nhà bán lẻ được yêu cầu trưng thông báo bắt buộc này ở quầy thu ngân của mình. Thông báo này có thể được gỡ bỏ kể từ ngày 4 tháng Năm năm 2009.

 

 Mandatory Sign

Thông báo ở quầy thu ngân – phương án dùng thông điệp điện tử
Với các nhà bán lẻ muốn sử dụng phương án dùng thông điệp điện tử, nội dung bắt buộc là:

Chính Phủ Tiểu Bang Nam Úc đang cấm cung cấp các túi ny-lon đựng hàng loại nhẹ kể từ ngày 4 tháng Năm năm 2009. Các loại túi đựng hàng thay thế sẵn có ở tiệm bán lẻ này.


 

Các hình ảnh
Các nhà bán lẻ được khuyến khích sử dụng các hình ảnh này trong tư liệu tập huấn và tiếp thị của mình để giúp các nhân viên và khách hàng của mình điều chỉnh với sự thay đổi này.
Tất cả các hình ảnh là các hồ sơ dạng jpeg, được nén.

Các Loại Túi Bị Cấm Banned Bags
Các loại túi có thể làm thành phân trộn được (AS 4736-2006) Biodegradable Bags
Các túi từng đoạn Fruit and Veg Bags
Các túi giấy Brown Paper Bags
Các túi bán lẻ nặng hơn hoặc các túi tiệm hiệu Department Store Bags
Các túi chắc hơn được thiết kế để dùng nhiều lần Green Reusable Bags