Các câu hỏi thường gặp

Các túi lót thùng rác thì sao?
Chúng ta mới chỉ dùng các túi lót thùng rác trong vài thập kỷ - trước đó, mọi người có các cách khác để giữ thùng rác sạch sẽ.
Sử dụng các túi ny-lon để lót thùng rác đã trở thành cách thay thế dễ dàng, nhưng không tốt cho môi trường, thay vì bọc rác hoặc rửa thùng rác. Trong khi không có một cách đơn giản hơn thay thế cho các túi lót thùng rác, thì chúng ta có thể giữ gìn môi trường một cách tốt nhất bằng cách giảm rác, đặc biệt là cho rác thực phẩm và hữu cơ vào thùng làm phân trộn. Chúng ta cũng có thể tái sử dụng các loại túi ny-lon khác (như các túi bánh mỳ) để gói rác, và giảm thiểu việc gói rác. Nếu quý vị dùng các túi lót thùng rác, chúng tôi khuyến cáo rằng quý vị chọn các túi có thể phân hủy được bởi vi khuẩn. Các túi này sẽ phân hủy hoàn toàn trong các bãi chôn rác, như các túi làm từ bột ngô.

Tôi thải bỏ các thứ như tã lót của trẻ con như thế nào?
‘Các túi trong cuộn’ dùng để giữ thịt, cá, trái cây và rau riêng khỏi các đồ mua sắm khác, sẽ không bị cấm. Các túi này có thể được dùng để thải bỏ tã lót, các đồ dùng để gói bọc khác cũng có thể dùng được, như các túi bánh mỳ.

Tôi có thể dùng gì để nhặt phân chó?
Ở một số công viên và nơi bảo tồn có các tiện ích cho chó, các hội đồng địa phương cung cấp các túi ny-lon để nhặt phân chó. Các túi này sẽ không bị ảnh hưởng bởi luật cấm này. Nếu không, sử dụng lại một ‘túi trong cuộn’ hoặc túi bánh mỳ.

Các tác động khí thải nhà kính của các túi bị cấm thì sao?
Căn cứ trên việc sử dụng 10 túi loại nhẹ mỗi tuần trong thời gian 2 năm, thì tác động khí thải nhà kính của các túi này là:

  • có mức tác động khí thải nhà kính cao hơn túi sử dụng lại được ‘màu xanh dương’ là 3 lần
  • tiêu tốn năng lượng trong quá trình sản xuất là khoảng 41⁄2 lần cao hơn, so với các túi sử dụng lại được.

Các túi có thể làm thành phân trộn được làm từ tinh bột tiêu tốn dưới 1/3 năng lượng nhưng thải ra CO2 chỉ cao hơn chút ít trong quá trình phân hủy. Không như các túi ny-lon bị cấm, các túi có thể làm thành phân trộn sẽ phân hủy hoàn toàn.