Các ngày quan trọng đối với những người mua sắm

Ngày 1 tháng Một năm 2009

Nhớ mang túi của quý vị khi các túi ny-lon đựng hàng loại nhẹ bị bỏ dần.

  • Các nhà bán lẻ đang bắt đầu bỏ dần dự trữ túi ny-lon loại nhẹ để chuẩn bị cho luật cấm này bắt đầu vào ngày 4 tháng Năm năm 2009.
  • Quý vị có thể giúp các nhà bán lẻ bằng cách không xếp hàng quá đầy túi hay sử dụng các túi bẩn khi đi mua sắm.
  • Luật cấm này áp dung đối với các túi ny-lon đựng hàng loại nhẹ.
  • Các túi không bị cấm bao gồm các túi nặng hơn của các siêu thị lớn, các túi ‘từng đoạn’ được dùng để đựng trái cây và rau, các túi có thể làm thành phân trộn được (các túi đạt Tiêu Chuẩn Úc) và các túi giấy.

Ngày 4 tháng Năm năm 2009

Luật cấm túi này được thực thi.

  • Sẽ áp dụng phạt đối với các nhà bán lẻ bán hoặc cung cấp các túi ny-lon bị cấm.
  • Các khách hàng không thể bị phạt nếu nhà bán lẻ cung cấp cho họ túi ny-lon bị cấm.