تاریخ  های مهم برای خریداران

1 ژانویه 2009

ووقتی عرضه کیسه های نایلونی سبک در فروشگاهها ممنوع شد "به همراه داشتن ساکهای خرید خود" را به خاطر داشته باشید.

  • فروشندگان در راستای آمادگی برای ممنوعیت کیسه های نایلونی سبک که از 4 مه 2009 اعمال می شود، اقدام به از رده خارج کردن  موجودی کیسه  نایلون ها  را آغاز کرده اند.
  • شما می توانید با پر نکردن بیش از ظرفیت یا استفاده نکردن از کیسه های کثیف به هنگام خرید به کارکنان فروشگاهی کمک کنید.
  • این ممنوعیت شامل کیسه های نایلونی سبک عرضه شده توسط فروشگاهها می شود.
  • کیسه هایی که ممنوع نخواهند شد عبارتند از کیسه های ضخیم تر فروشگاه های بزرگ، کیسه های نایلونی "رولی" مخصوص حمل میوه و سبزیجات، کیسه های قابل تجزیه (که دارای استانداردهای استرالیا هستند) و کیسه های کاغذی.

4 مه 2009

ممنوعیت عرضه کیسه های نایلونی اعمال می شود.

  • فروشگاه هایی که کیسه های نایلونی ممنوع را بفروشند یا ارائه دهند جریمه خواهند شد.
  • در صورتیکه فروشنده ای کیسه های نایلونی ممنوعه را به مشتریان ارائه دهد، مشتریان جریمه نخواهند شد.