Những loại túi nào sẽ bị cấm?

SA Bans plastic bagsLuật cấm này sẽ cấm các nhà bán lẻ bán hoặc cung cấp các túi ny-lon có hai tay xách làm từ polyethylene polymer, dày dưới 35 micromet. Các nhà bán lẻ nên kiểm tra với những nơi cung cấp túi của mình nếu không chắc chắn về chất liệu hoặc độ dày của túi mà những nơi này cung cấp cho mình.

Còn những túi được in ‘100% degradable’ (phân hủy 100%) trên đó thì sao?

Các túi ny-lon nhẹ được ký hiệu ‘degradable’ (phân hủy được) sẽ bị cấm vì các chất dẻo có thể phân hủy được chỉ phân thành các mảnh nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa mà thôi, và vẫn là rác có hại trong nhiều năm. Các nhà bán lẻ nên kiểm tra với nơi cung cấp của mình nếu không chắc chắn về loại túi được đặt hàng.
Chỉ các túi có thể làm thành phân trộn được, tuân thủ Tiêu Chuẩn Úc AS4736-2006 sẽ được cho phép.

Thông tin dành cho các nhà bán lẻ

Nếu một nơi cung cấp nào đó khai báo sai về các túi mà họ bán thì sao?

Các nhà bán lẻ được bảo vệ tránh mua phải các túi bị cấm do không biết, và cung cấp các túi này cho các khách hàng của họ. Nếu một nơi cung cấp nào đó cung cấp cho một nhà bán lẻ các loại túi mà họ biết là bị cấm, thì kể từ ngày 4 tháng Năm năm 2009, những nơi cung cấp này sẽ bị coi là phạm tội.
Mức phạt tối đa: 20.000 đô-la
Các nhà bán lẻ nên đảm bảo rằng các lợi ích về môi trường mà các cơ sở kinh doanh cung cấp các túi có thể làm thành phân trộn được, khẳng định là được chứng minh và các lợi ích này không vi phạm các nguyên tắc được nêu ra trong ấn bản của Ủy Hội về Cạnh Tranh và Tiêu Dùng Úc, Đạo Luật Tiếp thị Xanh và các Hành Xử Thương Mại (Green marketing and the Trade Practices Act).

Việc cấm có áp dụng với tất cả các nhà bán lẻ không?

Có. Tất cả các nhà bán lẻ ở Tiểu Bang Nam Úc phải tuân thủ các ngày chuyển giao và các ngày cấm này. Các nhà bán lẻ lớn và nhỏ, các siêu thị và các nhà bán lẻ không phải là siêu thị, các chợ, các cửa hàng bán đồ take-away và các cửa hàng bán đồ ăn, tất cả đều phải tuân thủ luật cấm này.

Chúng tôi có thể làm gì với các túi ny-lon bị cấm mà chúng tôi còn trong kho dự trữ?

Quý vị có thời gian đến ngày 4 tháng Năm năm 2009 để sử dụng hết dự trữ hoặc liên hệ với các công ty xử lý chất dẻo sau để kiểm tra xem các túi của quý vị có thể tái sinh được không:
Advanced Plastic Recycling
(Kilburn, Adelaide) Điện thoại số: 8359 4999
E: enquiries@a-p-r.com.au 
Plastics Granulating Services
(Kilburn, Adelaide) Điện thoại số: 8359 1111
E: sales@pgs.net.au
Plastic Recyclers Australia Pty Ltd
(Port Pirie) Điện thoại số: 8633 1999
E: factory@plasticrecyclers.com.au