Những loại túi nào được phép dùng?

Các túi có thể làm thành phân trộn được, có ghi đạt Tiêu Chuẩn Úc.
AS 4736-2006. 
Biodegradable Bags
Các túi từng đoạn, loại được cắt sẵn từ cuộn, điển hình là
các túi được dùng cho các món đồ như trái cây và rau quả.
Fruit and Veg Bags
Các túi giấy Brown Paper Bags

Các túi nặng hơn của các cửa hàng bán lẻ (hoặc của các tiệm hiệu),
điển hình được các cửa hàng quần áo và siêu thị sử dụng.

Department Store Bags

‘Các túi chắc được thiết kế để dùng nhiều lần, như các túi ‘màu xanh dương’.

Green Reusable Bags