چه نوع کیسه هایی مجاز خواهد بود؟

کیسه های قابل تجزیه که مطابق با استاندارد AS 4736-2006  استرالیا هستند.

Biodegradable Bags

کیسه های رولی، که معمولا برای حمل میوه ها و سبزیجات بسته بندی نشده مورد استفاده قرار می گیرند.

Fruit and Veg Bags

کیسه های کاغذی

Brown Paper Bags

کیسه های پلاستیکی ضخیم فروشگاهی (یا بوتیک)، که اکثرا توسط فروشگاه های عرضه پوشاک و یا فروشگاه های بزرگ استفاده می شوند.

Department Store Bags

ساکهای ضخیم پارچه ای مانند "ساک سبز" که برای مصارف متعدد طراحی شده است. 

Green Reusable Bags