Ποιες τσάντες επιτρέπονται;

Οι κομποστοποιήσιμες τσάντες που αναγράφουν ότι
ανταποκρίνονται στο Αυστραλιανό Πρότυπο
(Australian Standard AS 4736-2006).
Biodegradable Bags
Οι αεροστεγείς σακούλες, του τύπου που υπάρχουν σε ρολά,
κυρίως για ασυσκεύαστα φρούτα και λαχανικά.
Fruit and Veg Bags
Οι χάρτινες τσάντες Brown Paper Bags

Οι τσάντες βαρέως τύπου, που χρησιμοποιούνται
κυρίως για είδη ρουχισμού σε μπουτίκ, πολυκαταστήματα κλπ.

Department Store Bags

Οι ανθεκτικές τσάντες για πολλαπλές χρήσεις όπως οι «πράσινες» τσάντες (green bags)

Green Reusable Bags